Sgeulachdan à Eilean Iarmain

‘Se Bliadhna nan Sgeulachdan a th’ann am bliadhna, air a shònrachadh le VisitScotland, agus air sgàth sin bidh sinne a’ rùraich nan tasglann againn agus a’ sgaoileadh sgeulachd gach seachdain co-cheangailte ri Eilean Iarmain. Cumaibh sùil a-mach air an son!
This year has been designated Scotland’s Year of Stories 2022 by Visit Scotland and so we will be delving into our archives and releasing a story a week throughout the year connected to Eilean Iarmain. We’ll keep you posted! 😀