We hope you all had a wonderful Christmas

Madainn mhath dhuibh agus tha sinn an dòchas gun robh Nollaig mhath agaibh uile! Cuimhnichibh gu bheil sinn fosgailte a-rithist a-nis, mar sin nach tig sibh a-steach airson lòn, dìnnear neo dìreach deoch na Nollaig sa bhàr.

Good morning from Eilean Iarmain! We hope you all had a wonderful Christmas. Remember we are now open again so pop in for lunch, dinner or a festive drink in the bar. We look forward to seeing you ☺️